معنی و ترجمه کلمه ego loss programming به فارسی ego loss programming یعنی چه

ego loss programming


کامپيوتر : تنظيم کارهاى برنامه نويسى بطوريکه اعتبار موفقيت يا گناه شکست بايد بجاى يک برنامه نويس ميان چند برنامه نويس تقسيم گردد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها