معنی و ترجمه کلمه eight cylinder engine به فارسی eight cylinder engine یعنی چه

eight cylinder engine


علوم مهندسى : موتور هشت سيلندر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها