معنی و ترجمه کلمه eight-spindle automatic machine به فارسی eight-spindle automatic machine یعنی چه

eight-spindle automatic machine


علوم مهندسى : دستگاه خودکار با هشت هرزگرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها