معنی و ترجمه کلمه ejector به فارسی ejector یعنی چه

ejector


فشنگ پران ،فشنگ کش ،بيرون کننده
علوم مهندسى : دفع کننده
معمارى : افشانک
شيمى : بيرون انداز
ورزش : وسيله پرتاب کننده پوکه به خارج
علوم نظامى : پوکه کش بيرون کشنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها