معنی و ترجمه کلمه elasticity of demand به فارسی elasticity of demand یعنی چه

elasticity of demand


قانون ـ فقه : کشش تقاضا
بازرگانى : کشش تقاضا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها