معنی و ترجمه کلمه electric attraction به فارسی electric attraction یعنی چه

electric attraction


الکترونيک : جاذبه الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها