معنی و ترجمه کلمه electric circuit به فارسی electric circuit یعنی چه

electric circuit


علوم مهندسى : مدار الکتريکى
الکترونيک : مدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها