معنی و ترجمه کلمه electric doublet به فارسی electric doublet یعنی چه

electric doublet


الکترونيک : دو قطبى الکتريسيته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها