معنی و ترجمه کلمه electric engineer به فارسی electric engineer یعنی چه

electric engineer


مهندس برق
علوم مهندسى : کارشناس برق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها