معنی و ترجمه کلمه electric heater به فارسی electric heater یعنی چه

electric heater


بخارى برقى
علوم مهندسى : گرم کن الکتريکى
الکترونيک : بخارى برقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها