معنی و ترجمه کلمه electric iron به فارسی electric iron یعنی چه

electric iron


علوم مهندسى : اطو برقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها