معنی و ترجمه کلمه electric light bulb به فارسی electric light bulb یعنی چه

electric light bulb


معمارى : لامپ چراغ برق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها