معنی و ترجمه کلمه electrical bounding به فارسی electrical bounding یعنی چه

electrical bounding


علوم هوايى : اتصال الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها