معنی و ترجمه کلمه electrode sweep به فارسی electrode sweep یعنی چه

electrode sweep


علوم نظامى : جمع اورى مين با استفاده از کابل الکتريکى يا مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها