معنی و ترجمه کلمه paralysation به فارسی paralysation یعنی چه

paralysation


فلج سازى ،بى اثرسازى ،عقيم گذارى ،فلج شدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها