معنی و ترجمه کلمه parsing به فارسی parsing یعنی چه

parsing


تجزيه کردن ،تجزيه
کامپيوتر : تجزيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها