معنی و ترجمه کلمه ringer به فارسی ringer یعنی چه

ringer


طنين انداز،زنگ زدن
الکترونيک : زنگزن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها