معنی و ترجمه کلمه venial sin به فارسی venial sin یعنی چه

venial sin


قانون ـ فقه : گناه صغيره

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها