معنی و ترجمه کلمه preachify به فارسی preachify یعنی چه

preachify


بطور کسالت اوروعظ يا بحث اخلاقى کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها