معنی و ترجمه کلمه electron deceleration به فارسی electron deceleration یعنی چه

electron deceleration


ديرکرد الکترون
علوم مهندسى : کندى حرکت الکترون

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها