معنی و ترجمه کلمه electron transition به فارسی electron transition یعنی چه

electron transition


انتقال الکترون
علوم مهندسى : عبور الکترون
الکترونيک : انتقال الکترون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها