معنی و ترجمه کلمه electronic concentration به فارسی electronic concentration یعنی چه

electronic concentration


علوم مهندسى : غلظت الکترون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها