معنی و ترجمه کلمه elicited behavior به فارسی elicited behavior یعنی چه

elicited behavior


روانشناسى : رفتار فراخوانده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها