معنی و ترجمه کلمه eliminable به فارسی eliminable یعنی چه

eliminable


بيرون کردنى ،حذف کردنى ،برطرف شدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها