معنی و ترجمه کلمه eloquence به فارسی eloquence یعنی چه

eloquence


شيوايى ،سخنورى ،علم فصاحت ،علم بيان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها