معنی و ترجمه کلمه eluvial horizon به فارسی eluvial horizon یعنی چه

eluvial horizon


عمران : طبقه خاک شسته شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها