معنی و ترجمه کلمه embankment condition به فارسی embankment condition یعنی چه

embankment condition


معمارى : حالت يا شرائط خاکريزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها