معنی و ترجمه کلمه embarkation element به فارسی embarkation element یعنی چه

embarkation element


علوم نظامى : يکان مخصوص کمک به بارگيرى يا سوار شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها