معنی و ترجمه کلمه emblements به فارسی emblements یعنی چه

emblements


محصول زمين ،حاصل زمين ،نمائات ،منافع حاصله از زمين مزروعى( علف و غيره)
قانون ـ فقه : منافع حاصله از زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها