معنی و ترجمه کلمه embraceor به فارسی embraceor یعنی چه

embraceor


(حق ).متهم به اعمال نفوذ در هيئت منصفه يا دادگاه ،اعمال نفوذ کننده(در دادگاه)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها