معنی و ترجمه کلمه emergency call به فارسی emergency call یعنی چه

emergency call


علوم مهندسى : خبر يا مکالمه اضطرارى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها