معنی و ترجمه کلمه emergency measure به فارسی emergency measure یعنی چه

emergency measure


علوم مهندسى : سنجش اضطرارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها