معنی و ترجمه کلمه emergency power supply به فارسی emergency power supply یعنی چه

emergency power supply


منبع قدرت اضطرارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها