معنی و ترجمه کلمه eminence به فارسی eminence یعنی چه

eminence


)eminency(عالى رتبه ،عاليجناب ،(طب )برامدگى ،بزرگى ،جاه ،مقام ،تعالى ،بلندى ،برجستگى
روانشناسى : برجستگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها