معنی و ترجمه کلمه emission spectrum lines به فارسی emission spectrum lines یعنی چه

emission spectrum lines


نجوم : خطوط نشرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها