معنی و ترجمه کلمه employer به فارسی employer یعنی چه

employer


کارفرما،استخدام کننده
علوم مهندسى : کارفرما
عمران : کارفرما
قانون ـ فقه : کارفرما
بازرگانى : صاحب کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها