معنی و ترجمه کلمه employment tests به فارسی employment tests یعنی چه

employment tests


روانشناسى : ازمونهاى استخدامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها