معنی و ترجمه کلمه enable به فارسی enable یعنی چه

enable


توانا ساختن ،قادر ساختن ،وسيله فراهم کردن ،تهيه کردن براى ،اختيار دادن
کامپيوتر : توانا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها