معنی و ترجمه کلمه enclosure به فارسی enclosure یعنی چه

enclosure


چارديوارى ،محوطه ،ديوار،حصارکشى ،چينه کشى ،حصار،چينه ،ضميمه ،(جمع )ضمائم ،پيوست ،ميان بار،در جوف
کامپيوتر : محفظه
معمارى : بر
قانون ـ فقه : ضميمه
بازرگانى : جوف
علوم نظامى : ملحقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها