معنی و ترجمه کلمه encorticalization به فارسی encorticalization یعنی چه

encorticalization


روانشناسى : مغزى شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها