معنی و ترجمه کلمه end around shift به فارسی end around shift یعنی چه

end around shift


تغيير مکان دورگشتى
کامپيوتر : circular shift

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها