معنی و ترجمه کلمه end spurt به فارسی end spurt یعنی چه

end spurt


روانشناسى : جهش پايانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها