معنی و ترجمه کلمه ending به فارسی ending یعنی چه

ending


انتها،پايان ،خاتمه
ورزش : اخر بازى شطرنج
علوم نظامى : خاتمه پيام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها