معنی و ترجمه کلمه endocrinology به فارسی endocrinology یعنی چه

endocrinology


درون ريزشناسى ،(طب )علم شناسايى و مطالعه غدد مترشحه داخلى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها