معنی و ترجمه کلمه endocrinology به فارسی endocrinology یعنی چه

endocrinology


درون ريزشناسى ،(طب )علم شناسايى و مطالعه غدد مترشحه داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها