معنی و ترجمه کلمه endogenous depression به فارسی endogenous depression یعنی چه

endogenous depression


روانشناسى : افسردگى درون زاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها