معنی و ترجمه کلمه endoscope به فارسی endoscope یعنی چه

endoscope


درون بين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها