معنی و ترجمه کلمه enentiotopic groups به فارسی enentiotopic groups یعنی چه

enentiotopic groups


شيمى : گروههاى اناتيتوتوپيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها