معنی و ترجمه کلمه energy consumption به فارسی energy consumption یعنی چه

energy consumption


علوم مهندسى : مصرف انرژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها