معنی و ترجمه کلمه energy converter به فارسی energy converter یعنی چه

energy converter


علوم مهندسى : مبدل انرژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها