معنی و ترجمه کلمه enfeeblement به فارسی enfeeblement یعنی چه

enfeeblement


ناتوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها